http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

pop up SL2014

Szanowni Beneficjenci,

W porównaniu z ubiegłym okresem finansowania nastąpiła znacząca zmiana i przez co wyjaśniamy, że w latach 2014-2020, zarówno wnioski o płatność, jak i wszelka korespondencja, związana z realizowanym projektem będzie przekazywana do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy użyciu specjalnej aplikacji.

W praktyce oznaczać to będzie, że nasi beneficjenci od momentu podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązani będą do składania wszelkiej dokumentacji w zakresie dofinansowanego ze środków unijnych projektu, drogą internetową, za pomocą aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014.

Kompleksowe informacje, dotyczące w/w systemu znajdują się w Podręczniku beneficjenta w zakresie obsługi aplikacji SL 2014, do pobrania poniżej:

Podrecznik beneficjenta str1

     pop up praktyczne rady