http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 


26 czerwca br. zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z zakresu: założeń do analizy ekonomiczno-finansowej jako elementu dokumentacji aplikacyjnej, uwzględniające tematykę i dokumentację ogłoszonego konkursu RPLD.02.03.01-IP.02-10-055/19 w ramach poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP.

Więcej...