http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl

 

Już 6 grudnia (piątek) w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy odbędzie się spotkanie informacyjne dot. zmian w ustawie „Prawo zamówień publicznych”.
Ekspert w dziedzinie PZP wyjaśni zgromadzonym uczestnikom spotkania istotę nowych zasad udzielania zamówień publicznych, omówi m.in. regulacje dotyczące trybów postepowania, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawarcie i zmiany umów.
Przedmiotem szkolenia będzie również tematyka wydatkowania środków pochodzących z UE przy realizacji projektów unijnych wg zasady konkurencyjności.
Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom sektora MŚP.
Spotkanie odbywać się będzie w godzinach 10:00 – 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (1 piętro), ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi.
Swój udział należy potwierdzić poprzez przeslanie zgłoszenia drogą mailową na adres promocja@cop.lodzkie.pl
Serdecznie zapraszamy.