http://cop.lodzkie.pl

http://cop.lodzkie.pl

http://www.rpo.lodzkie.pl


Zakres obowiązków związanych z podpisaniem umowy i zasady poprawnego wypełniania wniosku o płatność to dość trudne zagadnienia, nawet dla doświadczonych wnioskodawców, którzy nie po raz pierwszy startują w COP po unijne pieniądze. Jeśli do tego dołożymy jeszcze nieodłączne wytyczne w zakresie udzielania zamówień publicznych, to zdecydowanie robi się z tego pokaźna wiedza, którą powinien opanować każdy beneficjent.

Zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy Wam to jak najbardziej ułatwić, dlatego też organizujemy cykliczne spotkania informacyjne z zakresu realizacji projektów unijnych. Oddajemy w Wasze ręce pracowników merytorycznych Wydziałów Realizacji i Kontroli, którzy z uwagi na pokaźne doświadczenie przekażą Wam cenne wskazówki, jak postępować, by z sukcesem zakończyć unijny projekt.

Więcej informacji tutaj